ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ

  • M. Zukhra Pavlodar pedagogical university
  • Kh. Zhanargul Pavlodar pedagogical university
  • M. Roza Pavlodar pedagogical university
Ключевые слова: компетентность, урок химии, ученики, предметная компетенция, групповое обучение, методы обучения, индивидуальные темы.

Аннотация

В данной статье речь идет о формировании предметных компетенций учащихся на уроках химии. Формирование предметных компетенций всегда важно и является основной задачей в образовании. Химическая компетентность это знания и навыки, полученные учеником. Методы и основные пути формирования данной компетенции изложены в статье.

Биографии авторов

M. Zukhra , Pavlodar pedagogical university

master’s degree student

Kh. Zhanargul , Pavlodar pedagogical university

master’s degree student

M. Roza , Pavlodar pedagogical university

candidate of chemical sciences, associate professor

Литература

1.Babanskij Yu. K. Metody obucheniya v sovremennoj obsheobrazovatelnoj shkole / K. Yu. Babanskij – M.: Prosveshenie, 1985. – 208 s.
2.Vaulina N. M. Izuchenie himicheskih svojstv veshestv / N. M. Vaulina // Himiya: metodika prepodavaniya v shkole. – 2002. № 5 S. 16–18.
3.Selevko G.K. Sovremennye obsheobrazovatelnye tehnologii: Uchebnoe posobie. M., 2008.
4.Chernobelskaya G.M. Teoriya i metodika obucheniya himii. – M.: Drofa, 2010.
5. M. B. Usmanova, K. N.Sakariyanova, B. N.Saharieva Himiya uchebnik dlya 8 klassa obsheobrazovatelnoj shkoly-Almaty: Atamura, 2018. - 224 s.
6.M. B. Usmanova, K. N.Sakariyanova, B. N.Saharieva Himiya uchebnik dlya 9 klassa obsheobrazovatelnoj shkoly -Almaty: Atamura, 2019. - 298 s.
7.Kuznecova N.E. Formirovanie sistem ponyatij pri obuchenii himii. / N.E. Kuznecova – M.: «Prosveshenie», 1989. – 144 s.
8.Bahytova V. Kachestvenno provedennyj urok himiya himii v shkole. - 2009. - №4.S. 16
Опубликован
2021-11-22
Как цитировать
Zukhra , M., Kh. Zhanargul, и M. Roza. 2021. «ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ ». EurasianUnionScientists, ноябрь, 26-29. https://psi-ped.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/article/view/762.