ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА

  • A. Yurina Adyghe State University (ASU)
  • L. Kochenkova Adyghe State University (ASU)
Ключевые слова: аварийно-спасательная служба, психологическая подготовка, профессионально важные качества.

Аннотация

В статье авторы анализируют теоретические подходы к понятию «психологическая подготовка»; выделяют особенности организации и содержание психологической подготовки сотрудников аварийноспасательного отряда. Представлены результаты исследования по реализации программы психологической подготовки сотрудников аварийно-спасательного отряда «Мы – профессионалы своего дела».

Биографии авторов

A. Yurina , Adyghe State University (ASU)

 PhD, associate professor of the department of Pedagogical psychology

L. Kochenkova , Adyghe State University (ASU)

PhD, associate professor of the department  of Pedagogics and pedagogical technologies

Литература

Adaev A.I. Ocenka i prognoz psihologicheskoj gotovnosti sotrudnikov organov vnutrennih del MVD Rossii k deyatelnosti v ekstremalnyh situaciyah: diss... kand. psihol. nauk. SPb.: Universitet MVD Rossii, 2004. [Adaev AI Assessment and forecast of psychological readiness of employees of the internal affairs bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia to work in extreme situations: diss... Cand. psychol. Sciences. SPb.: Universitet MVD Rossii, 2004. (In Russ).]

Aleksandrovskij Yu.A., Rumyanceva G.M. Mediko-psihologicheskaya pomosh vovremya i posle stihijnyh bedstvij i katastrof // Voen.-med. zhurn. 1990. №8. S.73-76. [Aleksandrovskiy YA, Rumyantseva GM Medico-psychological help on time and after natural disasters and catastrophes. Journal. 1990; 8:73-76. (In Russ).]

Bahturova Yu.V. Teoreticheskie osnovy professionalno-psihologicheskoj podgotovki sotrudnikov MChS Rossii // Sovremennye tehnologii obespecheniya grazhdanskoj oborony i likvidacii posledstvij chrezvychajnyh situacij. 2015. №1(6). [Bakhturova YV Theoretical foundations of professional and psychological training of employees of the Ministry of Emergency Situations of Russia // Modern technologies for ensuring civil defense and elimination of the consequences of emergency situations. 2015; 1(6). (In Russ).]

Bodrov V.A. Osnovnye principy razrabotki sistemy PPO voennosluzhashih i ego provedenie // Voenno-medicinskij zhurnal. 1984. №9. S.41-44. [Bodrov VA Basic principles of development of the system of PPO of servicemen and its conduction. Military Medical Journal. 1984; 9: 41-44. (In Russ).] https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovyprofessionalno-psihologicheskoy-podgotovkisotrudnikov-mchs-rossii/jscientia. 2021. 10.17.)

Gurevich K.M. Professionalnaya prigodnost i osnovnye svojstva nervnoj sistemy. M.: Nauka, 1970. [Gurevich KM Professional suitability and basic properties of the nervous system. Moscow: Nauka, 1970. (In Russ).]

Dulov A.B. Psihologicheskoe obespechenie uchebno-vospitatelnogo processa v sisteme obrazovatelnyh uchrezhdenij MVD Rossii: avtoreferat dis. ... kandidata psihologicheskih nauk. / Leningr. gos. obl. un-t im. A.S. Pushkina. Sankt-Peterburg, 2005. [Dulov AB Psychological support of the educational process in the system of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia: abstract dis. ... Candidate of Psychological Sciences. Leningr. State Region A.S. Pushkin University. St. Petersburg, 2005. (In Russ).]

Zbarovskij V.S. Tehnologii professionalnogo obucheniya. SPb.: SPbGU; 2013. [Zbarovsky VS Technologies of professional training. St. Petersburg: SPbGU; 2013. (In Russ).]

Ivanickij A.T. Sovershenstvovanie psihologicheskoj podgotovki kursantov vuzov MVD k sluzhbe vo vnutrennih vojskah: diss… kand. ped. nauk. M.: VPA; 2017. [Ivanitsky AT Improvement of psychological training of cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs to service in internal troops: diss... Cand. Ped. nauk Moscow: VPA; 2017. (In Russ).]

Shlepkov A.V. Psihologicheskoe obespechenie professionalnoj podgotovki sotrudnikov Gosudarstvennoj protivopozharnoj sluzhby MChS Rossii: koncepciya, principy, tehnologii: diss… dokt. psihol. nauk. SPb; 2010. [Shlepkov AV Psychological support of professional training of employees of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia: concept, principles, technologies: diss... Doct. psychol. Sciences. St. Petersburg; 2010. (In Russ).]

Опубликован
2021-11-22
Как цитировать
Yurina , A., и L. Kochenkova. 2021. «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ». EurasianUnionScientists, ноябрь, 37-42. https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2021.1.91.1496.