РОЛЬ ГРАНИЦЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ И КУЛЬТУРЫ

  • E. Dvornikova GBOU VO "Stavropol State Pedagogical Institute"
  • A. Fokin GBOU VO "Stavropol State Pedagogical Institute"
Ключевые слова: личность, культура, граница, идентификация

Аннотация

В статье рассматриваются исследования ученых, которые считают, что формирование личности как субъекта данной культуры развивается в ходе обнаружения культурных границ и испытания их на прочность. 

Биографии авторов

E. Dvornikova , GBOU VO "Stavropol State Pedagogical Institute"

Professor of the Department of Russian and World Literature and Teaching Technologies, Faculty of Education

A. Fokin, GBOU VO "Stavropol State Pedagogical Institute"

Professor of the Department of Russian and World Literature and Teaching Technologies, Faculty of Education

Литература

1. Bahtin, M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i Renessansa / M. M. Bahtin. — Moskva : Hudozhestvennaya literatura, 1990 . — 543 s.
2. Borodenko, M. V. Dva lica Yanusa-smeha / M. V. Borodenko. - Rostov-na-Donu: Cvetnaya pechat, 1995. - 86 s.
3. Vygotskij, L. S. Sobranie sochinenij: v 6 tomah. Tom 1-6 / L. S. Vygotskij; sostavitel M. G. Yaroshevskij. – Moskva: Pedagogika, 1982-1984.
4. Ishkova, M. A. Fenomen granicy v determinacii aktivnosti rebenka: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata psihologicheskih nauk / M. A. Ishkova. – Moskva, 1998. – 22 s.
5. Levi-Stros, K. Strukturnaya antropologiya / K. Levi-Stros. – Moskva: EKSMOPress, 2001. — 512 s.
6. Lotman, Yu. M. Istoriya i tipologiya russkoj kultury / Yu.M. Lotman. – Sankt-Peterburg: Iskusstvo-SPB, 2002. - 768 s.
7. Mid, M. Kultura i mir detstva : izbrannye proizvedeniya / M. Mid. - Moskva: Nauka, 1988. - 429 s.
8. Petrovskij, V. A. Fenomeny subektnosti v razvitii lichnosti / V. A. Petrovskij. - Samara: Institut «Otkrytoe o-vo», 1997. - 102 s.
9. Rodionova, E. A. Sposoby opisaniya lichnosti i «scenicheskaya model» / E. A. Rodionova // Socialnaya psihologiya lichnosti: monografiya / otvetstvennyj redaktor M. I. Bobneva, E. V. Shorohova. – Moskva: Nauka, 1979. - S. 300-324.
10. Rodionova, E. A. Formirovanie predstavlenij o lichnosti i socialnyh mehanizmah regulyacii povedeniya: kulturnoistoricheskij aspekt » / E. A. Rodionova // Psihologicheskie mehanizmy socialnogo povedeniya: sbornik statej / otvetstvennyj redaktor M. I. Bobieva, V. V. Shorohova. - Moskva, 1979. - S.128-151.
11. Thostov, A. Sh. Topologiya subekta (opyt fenomenologicheskogo issledovaniya) / A. Sh. Thostov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya14. Psihologiya. - 1994. - №2. - S. 3-12.
12. Elkoninova, L. Znakovoe oposredovanie, volshebnaya skazka i subektivnost dejstviya / L. Elkoninova, B. D. Elkonin // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psihologiya. - 1993. - № 2. - S. 62-70.
13. Yung, K. G. Psihologiya bessoznatelnogo / K. G. Yung. - Moskva : Kanon, 1994. - 319 s.
Опубликован
2021-07-10
Как цитировать
Dvornikova , E., и A. Fokin. 2021. «РОЛЬ ГРАНИЦЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ И КУЛЬТУРЫ ». EurasianUnionScientists, июль, 10-12. https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2021.1.87.1397.